Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.

I formuläret nedan kan du anmäla dig direkt till de begravningar som vi anordnar